Marknadslogistik

Marknadslogistik är ett nytt koncept som är tänkt som ett externt stödben åt era försäljningskoordinatorer. Medan de sköter bokningar och det administrativa åt era säljare så ser vi till så att de har rätt redskap vid rätt tillfälle och i rätt skick! Till skillnad från normal 3PL så lägger vi extra fokus på att syna era demoprodukter och försäljningsredskap så att de verkligen är hela och rena när de kommer tillbaka till vårt lager i väntan på nästa säljevent. Med höga krav på oss själva och på de underleverantörer som vi med stor omsorg väljer så hjälper vi era säljare att fokusera på det de är bäst på – Att sälja era produkter!
 
Kontakta oss så berättar vi mer.